I valet och kvalet

Riskfaktorer, valsektorer och flygcertifikat

May 30, 2021 Ahlefelt & Griffis Episode 14
I valet och kvalet
Riskfaktorer, valsektorer och flygcertifikat
Chapters
I valet och kvalet
Riskfaktorer, valsektorer och flygcertifikat
May 30, 2021 Episode 14
Ahlefelt & Griffis

Denna soliga söndag gästas vi av den multibegåvade och megautbildade Sari Somppi. 
Som varande kriminolog, psykolog, fullmäktigeledamot, och regiondirektör vid Brottsofferjouren, ligger Somppi inte på latsidan. Vi får en chans att diskutera om efterföljderna kring #Metoo, skillnaden mellan manligt och kvinnligt våld och när hon kommer att vara färdigutbildad flygkapten. Som den stolta Vasa-bo hon är sker även samtalet från Vasa. Annes varma stämma hör vi från Esbo och Larrie pratar från Helsingfors. Kluriga frågor svaras av Kalle och vi önskar vår redigerare Sebastian Björkman grattis på trettioårsdagen.

Show Notes

Denna soliga söndag gästas vi av den multibegåvade och megautbildade Sari Somppi. 
Som varande kriminolog, psykolog, fullmäktigeledamot, och regiondirektör vid Brottsofferjouren, ligger Somppi inte på latsidan. Vi får en chans att diskutera om efterföljderna kring #Metoo, skillnaden mellan manligt och kvinnligt våld och när hon kommer att vara färdigutbildad flygkapten. Som den stolta Vasa-bo hon är sker även samtalet från Vasa. Annes varma stämma hör vi från Esbo och Larrie pratar från Helsingfors. Kluriga frågor svaras av Kalle och vi önskar vår redigerare Sebastian Björkman grattis på trettioårsdagen.