I valet och kvalet

Tillgänglighet, kapacitet och överloppstacksamhet

May 16, 2021 Ahlefelt & Griffis Episode 12
I valet och kvalet
Tillgänglighet, kapacitet och överloppstacksamhet
Chapters
I valet och kvalet
Tillgänglighet, kapacitet och överloppstacksamhet
May 16, 2021 Episode 12
Ahlefelt & Griffis

Nina af Hellström ställer också upp i valet. Den här gången talar vi om tillgänglighet, kvotering, kostnader och värderingar. Att skapa en inkluderande vardag är ett enormt arbete och Nina delar med sig av den kunskapen. Och frågan är; hur kan vi göra arbetslivet mer öppet och inkluderande för personer med funktionsnedsättningar?
Anne funderar vidare över hur ett arbete kan vara rehabiliterande, Larrie är rädd för talande hissar och som vanligt ger Kalle svar på tal. En måndag kvar. Visst är ni redo att rösta?

Show Notes

Nina af Hellström ställer också upp i valet. Den här gången talar vi om tillgänglighet, kvotering, kostnader och värderingar. Att skapa en inkluderande vardag är ett enormt arbete och Nina delar med sig av den kunskapen. Och frågan är; hur kan vi göra arbetslivet mer öppet och inkluderande för personer med funktionsnedsättningar?
Anne funderar vidare över hur ett arbete kan vara rehabiliterande, Larrie är rädd för talande hissar och som vanligt ger Kalle svar på tal. En måndag kvar. Visst är ni redo att rösta?