I valet och kvalet

Muminboxning, minoritetssamling och festlängtan

March 06, 2021 Ahlefelt & Griffis Episode 2
I valet och kvalet
Muminboxning, minoritetssamling och festlängtan
Chapters
I valet och kvalet
Muminboxning, minoritetssamling och festlängtan
Mar 06, 2021 Episode 2
Ahlefelt & Griffis

Egna definitioner och andras kategorisering. I dag diskuterar vi fördomar och indelning, minoriteter och feminism. Måste man definiera sig efter andras förväntningar eller räcker det med de egna värderingarna?
Dagens poddavsnitt är den första delen av två. 
Att vara eller icke vara… Det är faktiskt frågan.

Show Notes

Egna definitioner och andras kategorisering. I dag diskuterar vi fördomar och indelning, minoriteter och feminism. Måste man definiera sig efter andras förväntningar eller räcker det med de egna värderingarna?
Dagens poddavsnitt är den första delen av två. 
Att vara eller icke vara… Det är faktiskt frågan.